Temes d'investigació << Manuel Agustí

Investigació: al Grup de Visió per Computador | Publicacions en VxC | Publicacions en Multimèdia | Enllaços i proves varies | Linux, Linux,Linux

A partir d'ací deuiren començar les paridetes, breus i llançant a atres pàgines.


Investigació: al Grup de Visió per Computador . Page Rank

Enllaços a temes de Visió per Computaor.

Imatges
Les imatges que sempre vols tindre a ma: Standard Image Page, Image Systems Engineering Program, CCITT (ITU) Test Images,...
Tesis, tesis, tesis
De què va? Tema de tesi.
Què hi ha? Resultats d'alguns experiments sobre CBIR
Sobre el tòpic de CBIR: resúmens en Wikipedia en inglés Content-based image retrieval i en espanyol Consulta de imágenes mediante ejemplo.
Sistemes de recuperació d'imatges:
Ferramentes:
Open Source Computer Vision Library
Enllaços a temes de Information Retrieval
Information Retrieval Resources.

Tornar amunt

Linux

Linux, Linux, Linux

Sense paraules, ...

Usuari registrat de Linux: 250129

www.linux.org, Linux Documentation Project, Linux Journal, The Most Complete linux Reference, freashmeat.

Linux for IBM sServer.

Why is IBM supporting Linux? Because we admire it, we believe in it, we need it and it's good for customers. And, well...it's a lot of fun.

Demudi Debian Multimedia Distribution.

The Computer Graphics Industry report for Linux and Unix users.

Sound & MIDI Software for Linux, Linux Audio Users Guide, The Linux MIDI-HOWTO.

LWN.net

Linux Enterprise Computing. This page attempts to survey Linux in a corporate, commercial enterprise setting from a programmers' or technicians' perspective

Tornar amunt

Atres proves

Enllaços i proves varies

Que voleu que vos diga? Són coses meues; proves en HTML: default, personal (pero cuidao que arranca Java, jo he avisat!).

Tornar amunt

Publicacions

Publicacions en VxC .


If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?

-- Albert Einstein

Publicacions en Multimèdia

InterMedia 2001

Tornar amunt


Si vols fer-me aplegar qualsevol tema relatiu a lo expossat en esta pàgina o als seus continguts no dubtes en dirigirte a la meua direcció de correu electrònic Manuel Agustí.

O per mitjà del les vies més tradicionals: apartat de Datos personals.

Estes pàgines Web estan fetes procurant seguir les directrius del W3C. Els meus agraiments a tota la gent que treballa allí.

© Ultima modificació

CSS Valid CSS!Valid HTML 4.0!