Datos << Manuel Agustí

A partir d'ací deuiren començar les paridetes, breus i llançant a atres pàgines.

Datos personals

Si vols dir-me algo pots trobar-me a magusti@disca.upv.es a la UPV , en el DISCA que té seu a la ETS. de Inf. Aplicada

"Vanitas vanitatum, et omnia vanitas" [Eclesiastés].

Universitat. Politècnica València 
Departament d'Informtica de Sistemes i Computadors (DISCA)
Escola Tècnica Superior d'Informàtica Aplicada
Camí de Vera s/n 46022
 València Espanya
Telèfono de treball +34 96 387 7007, ext. 85706 
Fax +34 96 3877579
Usuari registrat de Linux #250129
   

En virtud de su naturaleza finita el hombre es, subjetivamente, una pura posibilidad de unificación que se convierte en operante sólo frente a una multiplicidad sensible dada (Kant).

La foto del xic de la peli

Este soc jo tammé, en ASCII, convertida en:

$ pnmscale -xscale 0.2 -yscale 0.2 foto.ppm| ppmtopgm | pgmtopbm | pbmtoascii
            oooMoooo
         o MM"MoM"MM"MMMMo
        o M"MM"MM"M"M"MMoMMM"o
        M"M"o"M"""o""o"Mo"M"Mo
        MMM M M "o" "o "o M M MM
       M"Mo"o"o M o" "o " o" M M"o
       MM"M M o"o o" o " " o" M M"o
      "M"MM M o o" o" " " M "o"MM
      ""M"MoM M "o "o " o" "oo"o"oMo"o
      "M""Moo"o"" M M "o "o"oo"o"oM M
      M o""oo" ""M "o M o" M "o" M M o
      "oo""oo"o" o" o" o"o "o "o"o"o
     ""M o"oo" o" o "o"o M "o o" M M"
      "MM o"o"o "o " "o o"o" o M MM "
      "oMMoM"o"o" o"o"o"oo"o" M MM o
      "oM"MoM o"o M M M o"o"o"o"MoMo
      M"M"MoM M o" o"o" M "o"o"MM"oM
        ""oM"o"o"o o" M M o"oMM o
       "o""o"o""Mo" o" o"o"oo"o o
       o" o""o"o" ""oM Mo"oM M M "o" o"
      o o"o M "o M "o" " o"o"o"o" M M o"o" "
     o o " o" o" o "o "o"o"o"o"o"o"o M "o "o"
  o " " o" "o "o M "o" " o" o" M M o"o o"o "o o"
  o o" "o o" o" o o" o" M o" M "o M o" oo o" o o"
 " o o" "o o " M o" "o o" " o" o" o" o "o "o o
 " o o" " o " " "o " "o oMo" o M "o "o " o " o "
 " o" o" "o " M " o" o " "o o" M " "o "o " " o"
 " o" o" o o" o" "o " " o o o" o" "o o" o" " "o
 "o "o " o o "o o" o" " " o o M"o "o o " o" " o "
 " "o "o o o o o "o o" " o o "" o" o" " o" " o"

Todos los pensamientos son locura para el que no es pensador.

Así, entrar en la mente de otro es invitar a la locura a ser huésped de otra locura.

Por que entonces la mezcla de pensamientos es locura ..., incluso para el propio pensador.

(No és anònim, es que no recorde mai buscar el nom).

Vaja, al fer l'enquesta de personalitat (Which OS Are You?) he eixit You are OS/2 Warp.You're plagued by feellings of abandonament and disgust for your backstabbing step-brother. Oh, what might have been. en conter de Your are Debian Linux. People have difficulty getting to know you. Once you finally open your shell they're apt to love you.. Paciència, hi ha que tindre molta paciència, a tot s'aplega en la vida.

I m'ha eixit C en el "Quin llenguatge de programació eres?" ().

Espera, espera, que tammé he fet el de "Quina extensió de fitxer eres?": You are .ogg Even though many people consider you cool and happening, a lot still find that you're a bit too weird to hang out with..

I per si vols coneixer algo d'una de les ciutats més importants del món, posiblement la que més: ja saps alló de Burriana, París i Londres? L'ordre és important!

The pure and simple truth is rarely pure and never simple.

(Oscar Wilde).

Tornar amunt

Tornar amunt


Si vols fer-me aplegar qualsevol tema relatiu a lo expossat en esta pàgina o als seus continguts no dubtes en dirigirte a la meua direcció de correu electrònic Manuel Agustí.

O per mitg del les vies més tradicionals: ...

Last modified: Thu Dec 18 10:50:36 CET 2008

CSS Valid CSS!Valid HTML 4.0!

Estes pàgines Web estan fetes procurant seguir les directrius del W3C. Els meus agraiments a tota la gent que treballa allí.