Efectos sobre la marcha

Utilitzant el mixer disponible es pot fer un aplicació en un interfaç visual per per cambiar el volumen en cada canal i reproduir l'efecte de PAN: xocoteta incursió en el mon del audio espacial.