Sockets

Aviso

Joc de barcos

Sobre l'exemple de luetzm@mail.utexas.edu

Figura 6-6. Sockets 1 i 2.

Figura 6-7. Sockets 0.